Τι συμβαίνει?

Arrow: 2x14

Ώρα θανάτου

Η ομάδα καταδιώκει τον Βασιλιά του Ρολογιού ο οποίος, με την τεχνολογία του, μπορεί να ανοίξει όλα τα θησαυροφυλάκια τραπεζών της πόλης, ενώ η Σάρα ενοχλεί τους Κουίν.

Βέλος: 2×14
Βέλος: 2×14
Βέλος: 2×14
Βέλος: 2×14
Βέλος: 2×14
Βέλος: 2×14
Βέλος: 2×14
Βέλος: 2×14
Feb. 26, 2014