Τι συμβαίνει?

Arrow: 3x16

Η προσφορά

Έχοντας κάτι κατά νου, ο Ραζ πιέζει τον Όλιβερ να ηγηθεί της Λεγεώνας, αποκαλύπτοντας το μυστικό της μακροζωίας του. Ο Αστυνόμος Λανς παύει να υποστηρίζει το Βέλος.

Βέλος: 3×16
Βέλος: 3×16
Βέλος: 3×16
Βέλος: 3×16
Βέλος: 3×16
Βέλος: 3×16
Βέλος: 3×16
Βέλος: 3×16
Βέλος: 3×16
Βέλος: 3×16
Mar. 18, 2015