Τι συμβαίνει?

Arrow: 3x18

Δημόσιος κίνδυνος

Η ομάδα του Βέλους διώκεται για τον φόνο του δημάρχου. Μια πληγή απειλεί τη ζωή του Ρέι. Ο Ραζ απάγει τον αστυνόμο Λανς και αποκαλύπτει την ταυτότητα του Βέλους.

Βέλος: 3×18
Βέλος: 3×18
Βέλος: 3×18
Βέλος: 3×18
Βέλος: 3×18
Βέλος: 3×18
Βέλος: 3×18
Βέλος: 3×18
Βέλος: 3×18
Βέλος: 3×18
Apr. 01, 2015