Τι συμβαίνει?

Οι Ζωντανοί Νεκροί: 10x1

Όρια που ξεπερνάμε

Η ημέρα εκπαίδευσης φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά – και ενάντια στους βαδιστές. Αλλά ο κίνδυνος ελλοχεύει όταν φλεγόμενο υλικό στέλνει τους επιζώντες σε εχθρικό έδαφος.

Οι Ζωντανοί Νεκροί: 10×1
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 10×1
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 10×1
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 10×1
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 10×1
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 10×1
Oct. 06, 2019