Τι συμβαίνει?

Οι Ζωντανοί Νεκροί: 3x13

Βέλος στην πόρτα

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν επιπλέον σκοτωμούς, ο Ρικ κι ο Κυβερνήτης αποφασίζουν να καθίσουν και να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας ανακωχής.

Οι Ζωντανοί Νεκροί: 3×13
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 3×13
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 3×13
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 3×13
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 3×13
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 3×13
Mar. 10, 2013