Τι συμβαίνει?

Οι Ζωντανοί Νεκροί: 6x13

Στην ίδια ακριβώς κατάσταση

Η συνάντηση της ομάδας με τους Σωτήρες έχει απροσδόκητες συνέπειες, οδηγώντας τη σε μια ταλαιπωρία με συναισθηματικό τίμημα.

Οι Ζωντανοί Νεκροί: 6×13
Mar. 13, 2016