Τι συμβαίνει?

Οι Ζωντανοί Νεκροί: 6x8

Από την αρχή ως το τέλος

Με το τείχος της Αλεξάνδρειας τρύπιο, όσοι είναι μέσα αδυνατούν να ξεφύγουν από το κοπάδι που εισβάλλει και πρέπει να πολεμήσουν μέχρι θανάτου για να σωθούν.

Οι Ζωντανοί Νεκροί: 6×8
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 6×8
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 6×8
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 6×8
Οι Ζωντανοί Νεκροί: 6×8
Nov. 29, 2015